Joensuun steinerkoulu on yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulu. Se perustettiin vuonna 2004, ja tuolloin aloittaneet oppilaamme saivat perusasteen päättötodistuksensa keväällä 2013.

Pysyvän perusopetuksen järjestämisluvan saimme kesällä 2014. Lukuvuonna 2018-2019 koulussamme opiskelee 108 oppilasta. Koulumme tarjoaa perusopetusta luokille 1-9. Esiopetus järjestetään Joensuun steinerpäiväkodissa.

Yhdeksänvuotisen steinerkoulun  suorittaminen antaa oppilaille samat valmiudet, edut ja oikeudet kuin peruskoulun käyminen. Oppilaat jatkavat steinerkoulusta niin lukioon kuin ammatillisiin oppilaitoksiin.

Tutustu steinerpedagogiikkaan!

Syksyllä 2019 toteutamme yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa kolme steinerpedagogista perehdytyskurssia. Kurssit pidetään viikonloppuisin ja ne ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

https://www.opistopalvelut.fi/joensuu/search.php?l=fi&search=steiner