Kerhot

Iltapäiväkerho (12-16.00)

Iltapäiväkerho on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä luoda lapsille turvallinen ja mukava iltapäivä. Kerhotunnit kuluvat leikkien, askarrellen ja ulkoillen. Kerhossa nautitaan välipala. Myös levolle on varattu oma aikansa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun syys- ja kevätlukukauden aikana lukuunottamatta syys-,  joulu-, talvi tai muiden lomien aikana eikä myöskään lauantaisin pidettävinä koulupäivinä.

Kerhomaksut määräytyvät  Joensuun kaupungin määriteltyjen hintojen mukaisesti.

Kerhoaika 1-20 h vkossa kk. maksu 100 eur,  yli 20 h vkossa kk-maksu 120 eur.

Iltapäiväkerhoon hakeminen on  helmikuussa 2021. Kaupungin ip-kerhohakemusohjeet kaupunki toimittaa kouluun hakemisen yhteydessä. Samalla lomakkeella tiedustellaan ip-kerhopaikan tarve. Kakkosluokkalaisille koulu laittaa hakulomakkeen.

ip -kerho-ohjaajina toimivat  kevät 2021 koulunkäynti/ip-ohjaaja Arja Kuronen, Juulia Lyyluoma sekä Eija Räsänen ja Jouni Voutilainen.

Muu kerhotoiminta

Koulussamme järjestetään lukuvuosina monenlaista kerhotoimintaa, joka on oppilaille maksutonta. Kerhoja tarjotaan  joustavasti eri ikäryhmille, jotta jokainen voisi löytää itselleen mielekkään kerhon.

Ohjaajina toimivat koulumme opettajat tai muut alansa taitajat, joita löytyy myös oppilaiden vanhemmista.