Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja valtakunnallisen steinerOPS-rungon mukainen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 luokilla 1-6. Uusi opetussuunnitelma luokille 7-9 astui voimaan vaiheittain 1.8.2017 alkaen.

Tuntijako OPS 2016

OPS 2016

Tasa-arvosuunnitelma 

LUKU 6 1.8.2020

OPS varhennettu, luku 13.4.3 Vieraat kielet

OPS varhennettu, luku 13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen

OPS varhennettu, luku 14.1. siirtymävaihe 2lk ja 3lk välinen

Joensuun steinerkoulun kestävän kehityksen suunnitelma