Oppilaaksi hakeminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tehdään Joensuun kaupungin järjestelmän kautta virallisena ilmoittautumisaikana.  Ilmoittautumisajan ulkopuolella koulupaikkoja voi kysyä suoraan koululta.

Koulun opettajakunta tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta. Oppilasvalinnassa katsotaan seuraavia perusteita:

  • Lapsi, joka on ollut steinerpedagogisessa esiopetuksessa
  • Lapsi jolla on sisaruksia steinerkoulun muilla luokilla.
  • Muut paikat ilmoittautumisikäjärjestyksessä. Maksimi oppilasmäärä aloittavalla luokalla on ryhmäkohtainen.
  •  Jokaisen oppilaan perheet haastatellaan tarvittaessa ja  pyydetään lapsen kehityskertomus sekä käydään läpi oppilaiden esiopetuspaikat vanhempien luvalla ennen oppilaaksiottopäätöstä.

Ennen oppilaiden ottamista kouluun huoltajat voivat osallistua koulun Avoimiin Oviin, jossa annetaan tietoa steinerpedagogiikasta ja koulun toimintatavoista.

Kouluun ilmoittautuneille lähetetään tiedotekirje, jossa vahvistetaan koulupaikka  sekä ilmoitetaan vanhempien kevään kouluinfon ja kouluun tutustumispäivän ajankohta.  

Hakeminen muille luokille

Hakeminen muille luokille tapahtuu ottamalla yhteyttä kouluun ja keskustelemalla ko. luokan opettajan kanssa.