Oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut

Koulumme oppilashuoltoon kuuluvat yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto, kuraattori- ja kouluterveydenhuoltopalvelut.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.  Siitä  vastaa koulukohtainen  oppilashuoltoryhmä. Siihen  kuuluu koulumme opettajakunta sekä kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa ryhmään osallistuvat myös sosiaalityön perhetyöntekijä ja koulupsykologi. Terveydenhoitajan kautta saamme asiantuntija-apua koululääkäriltä. Oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuoltopalveluja, kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksittäisen oppilaan tueksi koottava asiantuntijaryhmä käsittelee  oppilaan asioita yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi opettajia, erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmän kokoonpano  perustuu oppilaan tai tarvittaessa vanhemman suostumukseen.  Kokoonkutsujana toimii  luokanopettaja tai erityisopettaja.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Heli Kareinen 013 330 9590 (puh.tunti joka päivä klo 8-9). Vastaanotto steinerkoululla keskiviikkoisin. Terveystarkastus joka luokalla, lääkärintarkastus 1., 5. ja 8. -luokkalaisilla               

Kuraattori Mikko Kinnunen 013 330 5659/050 448 7933

Hammaslääkäri Siilaisen hammashoitola

Oppilashuoltosuunnitelma