KiVa Koulu

kivakoulu

Koulumme on syksystä 2011 alkaen ollut mukana KiVa-ohjelmassa. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa Koulu –ohjelman.

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin ta­voin. Alakoulun oppilaat osallistuvat KiVa-oppitunneille  eri luokka-asteilla. Yläkoulussa toteutetaan KiVa-teemoja (4 teemaa), joko oppituntien tai teemapäivien muodossa. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskus­teluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamises­ta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merki­tyksestä ihmissuhteissa kiusaamisen meka­nismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneil­la keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vas­tustaa kiusaamista. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastainen KiVa-tie­tokonepeli ja yläkoulussa virtuaalinen oppi­misympäristö nimeltä KiVa Street. KiVa Koulu näkyy myös välitunneilla valvojien keltaisena huomioliiveinä.

Koulussamme toimii työryh­mä nimeltä KiVa-tiimi. Ryhmä selvittää yhteistyössä luokanopetta­jan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Myös koulumme muu henkilökunta on tietoinen KiVa Koulu –ohjelman toteuttamisesta.

Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kou­luun jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nope­asti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaami­sesta myös ilman erityistä syytä.  On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa!