Kannatusyhdistys / vanhemmat

Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry

 Yhdistys on koulun virallinen opetuksen järjestäjä. Kannatusyhdistys huolehtii siitä, että koululla on taloudelliset edellytykset toimia.

Kannatusyhdistys muodostuu koulun vanhemmista, joten vanhemmat voivat halutessaan liittyä yhdistyksen jäseniksi.

Näin vanhemmat pääsevät luontevasti mukaan koulun toimintaan ja kehittämiseen.  Kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki,  jotka haluavat tukea  Joensuun steinerkoulun toimintaa.

 Suomessa perusopetus on ilmaista ja yksityiskoulut saavat valtiolta oppilaskohtaisen valtionosuuden. Vain muutamissa tapauksissa kunnat tukevat yksityisen opetuksen järjestäjän kouluja samoin kuin kunnallisia kouluja.

Opetushallitukselta tulevan rahan lisäksi tarvitaan myös muuta varainhankintaa. Perheet voivat tukea koulua vapaaehtoisilla tukimaksuilla (45, 65 tai 85 eur/kk).  

Kannatusyhdistys järjestää myös erilaisia talkoita ja tapahtumia, joiden varat kerätään koulutyöhön. Koulumme tarvitsee koko yhteisönsä tuen ja siinä vanhempien vapaaehtoinen taloudellinen tuki, kannatusyhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut ovat  ensiarvoisen tärkeitä koulun toiminnalle.

Kannatusyhdistyksen yleisiä kokouksia ovat syyskokous viim. (marraskuun loppuun) ja kevätkokous (huhtikuun loppuun).  Kokouksista  tiedotetaan jäsenistölle jäsenkirjeessä sekä ilmoitetaan myös paikallisessa sanomalehdessä, nettisivulla sekä facebookissa.  Syyskokouksessa valitaan uudet jäsenet kannatusyhdistyksen hallitukseen. Kannatusyhdistyksen hallituksen ja koulun johtokuntaan  kuuluvat samat jäsenet lukuunottamatta opettajajäseniä.

Vuoden 2024 Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on 40 €.

Liity Joensuun steinerkoulun kannatusjäseneksi!

Kannatusjäseneksi voit liittyä maksamalla Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n tilille jäsenmaksuna 40 €, viitenumero 14300, OKOYFIHH, FI58 5770 0520 2165 88 ja täyttämällä alla olevan liittymislomakkeen.

Scroll to Top