Oppilashuolto

Opiskeluhuollon palvelut

Koulumme oppilashuoltoon kuuluvat yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto, kuraattori- ja kouluterveydenhuoltopalvelut.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.  Siitä  vastaa koulukohtainen  oppilashuoltoryhmä. Siihen  kuuluu koulumme opettajakunta sekä kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa ryhmään osallistuvat myös sosiaalityön perhetyöntekijä ja koulupsykologi. Terveydenhoitajan kautta saamme asiantuntija-apua koululääkäriltä. Oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuoltopalveluja, kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Yksittäisen oppilaan tueksi koottava asiantuntijaryhmä käsittelee  oppilaan asioita yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi opettajia, erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmän kokoonpano  perustuu oppilaan tai tarvittaessa vanhemman suostumukseen.  Kokoonkutsujana toimii  luokanopettaja tai erityisopettaja.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Natalia Pokanen 013 330 9578. Vastaanotto steinerkoululla keskiviikkoisin. Terveystarkastus joka luokalla, lääkärintarkastus 1., 5. ja 8. -luokkalaisilla               

Kuraattori Mikko Kinnunen 013 330 5659/050 448 7933

Hammaslääkäri Siilaisen hammashoitola

Oppilashuoltosuunnitelma

Scroll to Top