Oppilaaksi hakeminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tehdään Joensuun kaupungin järjestelmän kautta virallisena ilmoittautumisaikana.

Ilmoittautumisajan ulkopuolella koulupaikkoja voi kysyä suoraan koululta. Voit myös täyttää  sähköisen hakulomakkeen. (ks. alla)

Koulun rehtori tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta. Oppilasvalinnassa katsotaan seuraavia perusteita:

  • Lapsi, joka on ollut steinerpedagogisessa esiopetuksessa.
  • Lapsi, jolla on sisaruksia steinerkoulun muilla luokilla.
  • Muut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Enimmäisoppilasmäärä aloittavalla luokalla on ryhmäkohtainen.
  • Jokaisen oppilaan perheet haastatellaan tarvittaessa sekä käydään läpi oppilaiden esiopetuspaikat vanhempien luvalla ennen oppilaaksiottopäätöstä.

Ennen oppilaiden ottamista kouluun huoltajat voivat osallistua koulun Avoimiin Oviin, jossa annetaan tietoa steinerpedagogiikasta ja koulun toimintatavoista.

Kouluun ilmoittautuneille lähetetään tiedotekirje, jossa vahvistetaan koulupaikka  sekä ilmoitetaan vanhempien kevään kouluinfon ja kouluun tutustumispäivän ajankohta.  

Hakeminen muille luokille

Hakeminen muille luokille tapahtuu ottamalla yhteyttä kouluun ja keskustelemalla ko. luokan opettajan kanssa. Voit myös täyttää sähköisen hakulomakkeen.

Huom! Molempien huoltajien suostumus tarvitaan koulupaikkaa haettaessa.
Huom! Molempien huoltajien suostumus tarvitaan koulupaikkaa haettaessa.

Huom! Yksityiskoulun oppilaan huoltaja vastaa kouluun kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuneista kustannuksista (Perusopetuslaki 628/1998, 32 § 3 mom.).

Scroll to Top