Kerhot

Iltapäiväkerho (12-16.00)

Iltapäiväkerho on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä luoda lapsille turvallinen ja mukava iltapäivä. Kerhotunnit kuluvat leikkien, askarrellen ja ulkoillen. Kerhossa nautitaan välipala. Myös levolle on varattu oma aikansa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun syys- ja kevätlukukauden aikana lukuunottamatta syys-,  joulu-, talvi tai muiden lomien aikana eikä myöskään lauantaisin pidettävinä koulupäivinä.

Kerhomaksut määräytyvät  Joensuun kaupungin määriteltyjen hintojen mukaisesti.

Kerhoaika 1-20 h vkossa kk. maksu 130 eur,  yli 20 h vkossa kk-maksu 150 eur.

Iltapäiväkerhoon hakeminen tapahtuu kaupungin Wilma-järjestelmän kautta.

Kaupunki ilmoittaa iltapäivätoimintaan hakemisesta nettisivuillaan ja julkaisee hakuajan sanomalehdessä.

Ip-kerhossa toimii 2-3 ohjaajaa. Lisäsapuna kerhossa voi olla myös alalle hakeutuvia opiskelijaharjoittelijoita.

Muu kerhotoiminta

Koulussamme järjestetään lukuvuosina monenlaista kerhotoimintaa, joka on oppilaille maksutonta. Kerhoja tarjotaan  joustavasti eri ikäryhmille, jotta jokainen voisi löytää itselleen mielekkään kerhon.

Ohjaajina toimivat koulumme opettajat tai muut alansa taitajat, joita löytyy myös oppilaiden vanhemmista.

Scroll to Top