Verso

VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja ja käytössä laajalti myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Koulutetut vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaan. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään yleensä osapuolien välinen sopimus, jonka toteutumista seurataan.

Vertaissovittelumenetelmä:

  • Lisää oppilaiden osallisuutta
  • Opettaa mm. vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja
  • Voimaannuttaa syrjäyttämisen sijaan
  • Tuottaa vastuunottoa ja yhteisöllisyyttä

Vastuu vertaissovittelusta säilyy aina aikuisilla eli koulumme opettajilla ja ammatti-henkilöstöllä ja erityisesti tehtävään erikseen koulutetuilla verso-ohjaajilla.

Scroll to Top