Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajat luokilta 4-9, kultakin luokka-asteelta 2 oppilasta. Oppilaskunnan hallitus valitaan luokissa pidettävillä vaaleilla. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran viikossa koulupäivän aikana.

Oppilaskunnan tehtävänä on muun muassa miettiä kehitysideoita koulun ja oppilaiden viihtyvyyden lisäämiseksi sekä ideoida ja järjestää koko koulun yhteisiä tapahtumia.  Tällainen on esimerkiksi suuren suosion saavuttanut TALENT-kilpailu vapun tienoilla.

Scroll to Top