Poissaolot

Kun oppilas on poissa koulusta

Koulussamme on sovittu yhtenäiset käytänteet poissaolojen ilmoittamisen ja poissaolojen aikaisten tehtävien tekemiseen.

Luokanopettajat ja -ohjaajat pitävät kirjaa oppilaan poissaoloista. Vanhempien velvollisuus on tiedottaa oppilaan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta joko soittamalla tai tekstiviestillä ennen koulupäivän alkua. Vastuu tiedottamisesta on vanhemmalla, ei oppilaalla. Oppilaan oma ilmoitus ei ole riittävä. Mikäli luokanopettaja tai -ohjaaja ei tiedä oppilaan poissaolon syytä, ottaa hän jo samana päivänä yhteyttä kotiin asian selvittämiseksi.

Mikäli oppilas tarvitsee vapaata koulusta muun kuin sairastumisen takia, tulee huoltajan pyytää lupaa kirjallisesti mahdollisimman ajoissa. Luokanopettaja tai -ohjaaja voi myöntää vapaan viiden päivän ajaksi. Mikäli kysymyksessä on pidempi aika, lupaa kysytään rehtorilta.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, koulusta soitetaan huoltajalle ja pyydetään hakemaan oppilas kotiin mahdollisimman pian.

Poissaoloajan koulutehtävien selvittäminen kuuluu oppilaalle ja vanhemmille.

Tehtäviä kannattaa kysellä opettajalta tai kavereilta jo heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Puuttuvat vihkot ja kirjat voi hakea koululta koulupäivän aikana, jos kaverit eivät pysty niitä tuomaan.

  • 4-9-luokilla kielten ja matematiikan puuttuvat tehtävät tehdään kotona seuraavalle tunnille. Pääaineiden vihkotyöt tehdään viimeistään kouluun paluun jälkeiseksi päiväksi. Vihkotyöt saa kavereilta tai kouluun paluun jälkeen opettajalta.
  • Myös 1-3-luokilla koulutehtävät tehdään kotona mahdollisimman pian.
  • Mikäli sairauden takia poissa ollut oppilas tarvitsee apua uuden asian oppimiseen, järjestetään koulussa tarvittaessa tuki- tai erityisopetusta.
  • Jos oppilas on ollut poissa muun syyn takia ( esim. matkat, harrastukset) vastuu poissaoloajan asioiden selvittämisestä, opettamisesta ja vihkotyöstä kuuluu vanhemmille.
  • Oppilaan poissaoloaikana pidettyjen kokeiden ja kertausten suorittamisesta sopivat ainetta opettava opettaja, oppilas ja vanhemmat keskenään.
Scroll to Top