Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin aikana kenelle tahansa oppilaalle voi tulla eteen tilanteita, joissa  tarvitsee oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä  tukea. Tällaisia tilanteita voi olla esim. pitkällisen sairastelun tai onnettomuuden jälkeen, oppilaan elämän muutosten yhteydessä tai liittyen oppimisvaikeuksiin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on kolmiportainen. Yleinen tuki on suunnattu kaikille perheille ja oppilaille. Siihen kuuluu  myös tilapäinen tuki- ja erityisopetus.  Koulumme luokanopettajilla  on kiinteä tukiopetusaika viikoittain ja myös aineenopettajat voivat antaa tukiopetusta tarvittaessa. Tukiopetusta kannattaa hyödyntää mahdollisimman varhain, ennen kuin ongelmat kasvavat suuremmiksi.

Mikäli oppilaan tuen tarve on jatkuvaa ( esimerkiksi oppilas käy sovitusti tukiopetuksessa säännöllisesti joka viikko) oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin. Oppilaan koulunkäynnin tuki kirjataan kodin ja opettajan kanssa yhdessä tehtyyn  oppimissuunnitelmaan.

Jos tehostetun tuen tukimuodot eivät riitä (oppilas tarvitsee esimerkiksi oppiaineen yksilöllistämistä) tuen määrä kasvaa. Oppilaan tilanteesta pyydetään asiantuntijalausunto esimerkiksi koulupsykologilta.  Mikäli tarpeen oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin ja oppilaan koulunkäynnin tuki, sisällöt ja tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan, HOJKSiin.

Koulumme tukimahdollisuudet ovat rajalliset.  Jokaisen erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla opettajan ja oppilaan huoltajien on yhdessä mietittävä parasta mahdollista oppilaan edun mukaista ratkaisua. Mikäli koulumme oppilas hyötyisi pienryhmäopetuksen tuomasta tuesta ja menetelmistä, otamme yhteistyössä huoltajien kanssa yhteyttä oppilaan kotikuntaan.

Scroll to Top