Koulumatkat ja välitunnit

Kouluun saavutaan vähän ennen koulun alkua ja lähdetään kotiin heti koulupäivän jälkeen.

Koulullamme toimii iltapäiväkerho, joka on tarkoitettu pääasiassa 1.-2.-luokan oppilaille. Koulun jälkeen toivomme, että kauempaakin tulevat isommat oppilaat opettelisivat kulkemaan kotiin vaikkapa linja-autolla. Mikäli koululla on odoteltava kyytiä, tulee asiasta sopia oman opettajan kanssa.

Oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Välituntialueenamme toimii koulun aidattu piha.

Mikäli oppilas kulkee kouluun pyörällä, tulee hänen lain mukaan käyttää pyöräilykypärää. Koulumatkojen kypäränkäyttö on kotien vastuulla. Koulupäivän aikana pyöräiltäessä pyöräilykypärän käyttö on pakollista.

Yksityiskoulun oppilaan huoltaja vastaa kouluun kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuneista kustannuksista (Perusopetuslaki 628/1998, 32 § 3 mom.).

Keskustelkaa kotona koulumatkasta ja turvallisesta liikkumisesta liikenteessä!

TURVALLISTA KOULUMATKAA!

Scroll to Top