Opetussunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja valtakunnallisen steinerOPS-rungon mukainen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 luokilla 1-6. Uusi opetussuunnitelma luokille 7-9 astui voimaan vaiheittain 1.8.2017 alkaen.

 

OPS 2016

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä 1.8.2024 

Joensuun steinerkoulun vuosiluokkien 1-9 tuntijako 1.8.2024

OPS 1.8.2023 muutokset

Perusopetuksen arviointikriteerit_kuudennen_vuosiluokan päätteeksi 1.8.2023 alkaen

OPS 1.8.2022 muutokset

Tasa-arvosuunnitelma 

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit

LUKU 6 1.8.2020 – Oppimisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

OPS varhennettu, luku 13.4.3 Vieraat kielet

OPS varhennettu, luku 13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen

OPS varhennettu, luku 14.1. siirtymävaihe 2lk ja 3lk välinen

Joensuun steinerkoulun kestävän kehityksen suunnitelma

Suunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Valmiussuunnitelma

Scroll to Top